В първото поле се въвежда номера на спирката. Във второто се въвежда номера на линията от градския транспорт.

Генерираната информация представлява минутите, които остават до пристигането на транспортното превозно средство от градския транспорт до въведената спирка.

Информацията е само за София.

Информацията се събира и актуализира само въз основа на данните публикувани на сайта на Столична компания за градски транспорт, собственика на сайта не носи отговорност за верността и, както и за последиците от използването или неизползването й.

back